ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ ๑)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..