ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอน ตำแหนงบุคลากรฯตามมาตรา 38 ค.(2)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอน ตำแหนงบุคลากรฯตามมาตรา 38 ค.(2)


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..