ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

https://drive.google.com/file/d/1Hd5KOfDTvEXryp88RTrbQovpqNcmYbY7/view?usp=sharing


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..