ประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566(ครั้งที่ 2)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม  2566  เวลา 09.00 น.  นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ        กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี  พ.ศ. 2566       (ครั้งที่ 2)  ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..