ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุนายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง สพป.ระนอง ปฏิบัติราชการ สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..