ผลการย้ายข้าราชการครู(กรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สังกัดสพม.กาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..