ผลการย้ายผอ.สถานศึกษาสังกัดสพม.กาฬสินธุ์ ประจำปีพ.ศ.2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..