ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..