ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ ออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุรอบสถานศึกษาในพื้นที่

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ มอบหมายให้ นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รองผอ.สพป.ระนอง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา สพม.กาฬสินธ์ุ ออกร่วมตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุรอบสถานศึกษาในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ และอำเภอหนองกุงศรี


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..