ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระราชชนก กับโรงเรียนฯ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 08.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ         ( MOU ) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับสถาบันการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดบริหารการศึกษาพิเศษ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น           และกาฬสินธ์ุ  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..