ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เปิดป้ายอาคารเรียน 212ล/57-ก โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.45 น. ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการเปิดป้ายอาคารเรียน 212ล/57-ก และร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและเพื่อเป็นสิริมงคล ของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาและในครั้งนี้ ได้มอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดีและยากจน ณ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..