ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนที่ชนะเลิศห้องเรียนสะอาดแต่ละระดับชั้นประจำเดือนธันวาคม

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..