มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมการประกวดการนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชาการสื่อสารและนำเสนอ (IS) ปีการศึกษา 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อานนท์นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบหมายให้ท่าน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมการประกวดการนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชาการสื่อสารและนำเสนอ (IS) ปีการศึกษา 2566
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกุฉินารายณ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..