ระบบสินทรัพย์ (OBEC-Asset)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

  1. หนังสือราชการแจ้งเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ระบบสินทรัพย์

  2. หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนดำเนินการ

  3. ลิงค์รับชมย้อนหลังประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC-Asset)


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..