รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        ปี พ.ศ. 2567

>>ประกาศ/เกณฑ์   https://drive.google.com/file/d/1U7uA9JrqrDYOcBaj_c9yx9PBWHpjlN90/view?usp=sharing

>> ใบสมัค http://drive.google.com/file/d/1qq2Fawq0_qA4NZbukIiYYM29PcnQmnQX/view?usp=sharing


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..