รับสมัครบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์                                                                เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษกาฬสินธุ์ https://drive.google.com/file/d/1l34_ZmlLh_tsqL5qBSDv6AZocsJlua5w/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KZldDVxEd5fdwkjywZofeQzpSSfB4rPf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xGPALOqArUPE_DccPJ34QVT7sMKnWbqB/view?usp=sharing


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..