ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ฯ และพิธีพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพิธีรับพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยและกาฬสินธ์ุ ณ หอประชุมอาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..