สพม.กาฬสินธุ์ โดย นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/หน่วย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.นครราชสีมา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์สธุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/หน่วย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

คณะศึกษาดูงานจาก สพม.นครราชสีมา นำโดย นายสวาท  ฤาชา ผอ.สพม. นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด จำนวน 30 คน เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.นครราชสีมา โดยชื่นชมในความร่วมมือระหว่าง สพม.กาฬสินธุ์ และสพม.นครราชสีมา ที่ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ไปพัฒนางานในองค์กรต่อไป
จากนั้นคณะศึกษาดูงานจาก สพม.นครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ สพม.กาฬสินธุ์ ในด้านต่างๆ อาทิ ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษา
นายสวาท ฤาชา ผอ.สพม. นครราชสีมา กล่าวว่า ขอขอบคุณ สพม.กาฬสินธุ์ ที่ให้โอกาสคณะศึกษาดูงานจาก สพม.นครราชสีมา ได้เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนางานในองค์กรต่อไป

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..