สพม.กาฬสินธ์ุประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2567 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สพม.กาฬสินธ์ุ ที่รับการประเมินในครั้งนี้ 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา, โรงเรียนโนนคำวิทยา และโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ณ ห้องประชุมลำปาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..