สพม.กาฬสินธ์ุ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 9 อัตรา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ปฐมนิเทศและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จากบัญชีสอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..