สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมกลั่นกรองและตัดสินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย”คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.” ระดับ 2 ดาว

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า, นายธีรภัทร วงษ์สว่าง, นายธิติวัฒน์  พิไลวงศ์ รองผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมกลั่นกรองและตัดสินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2567 โดยมีดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ 12 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประดับเงิน อาคารแกรนด์บอลลูน โรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..