สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุมอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง , นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ สพม.กาฬสินธฺ์ุ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..