สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ. สพม.กาฬสินธ์ุ

มอบหมาย นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพมกาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุม โครงการเพิ่ม

ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา

และครูแนะแนว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..