สพม.กาฬสินธ์ุ ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ มอบหมายให้ นายตระการเกียรติ  ปากเสนาะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..