สพม.กาฬสินธ์ุ มอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 11.30 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ มอบหมายให้ นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพป.ระนอง ปฏิบัติราชการ สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมคณะดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ (ศป.สพม.กส.) ลงพื้นที่มอบเงินให้กับครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรายนางสาวสุคนธวา     วุฒิยา นักเรียนชั้น ม.3/6 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จำนวน 2000 บาท พร้อมมอบพวงหรีด และร่วมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..