สภานักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมอบรมโครงการSTRONGจิตพอเพียงต้านทุจริตสนันสนุนโดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..