หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.กาฬสินธุ์ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะกับการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการใช้จ่ายในการจัดการศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..