เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ให้อิงเกณฑ์ครั้งที่ 70 ไปก่อน)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
(ให้อิงเกณฑ์ครั้งที่ 70 ไปก่อน)

เกณฑ์ประเภทวิชาการ

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..