นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

คลิกชมภาพการประชุม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความรู้จักกันเป็นเบื้องต้น ณ ห้องประชุมเสียงพิณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

นางธัญญลักษณ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกันเป็นเบื้องต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางธัญญลักษณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านร่วมมือกันทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..