เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และที่อยู่อาศัย โดยนาายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..