แบบปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

แบบปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา                              สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

https://drive.google.com/file/d/1BWw013SyU3n-l5O_bKTdcyfa32wAtx7s/view?usp=sharing


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..