โครงการห้องเรียนพิเศษ EC โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการสอบแข่งขันวัดความรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ EC โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการสอบแข่งขันวัดความรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..