โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดพิธีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการรชธร สุวรรณหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..