โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว “กาญจนาหอมมะลิ”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..