โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลเขาวง จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ๑ ล้านเข็ม ใน ๑๐๐ วัน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..