โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมประเพณีบุญคูนลาน(บุญกองข้าว) และงานเทศกาลข้าวเหนียวเขาวง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..