โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ :    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ :

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.kanchana.ac.th/

Facebook : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม.กาฬสินธุ์ งานประชาสัมพันธ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..