โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักกีฬารักบี้ฟุตบอล เข้าร่วมพิธีส่งตัวนักกีฬา เจ้าหน้าที่และประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ราชบุรีเกมส์”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :https://www.facebook.com/KksS.Public.relationshttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1161332075220109&type=3https://www.facebook.com/KksS.Public.relationshttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1160638898622760&type=3https://www.facebook.com/media/set?set=a.1158026625550654&type=3https://www.facebook.com/KksS.Public.relationshttps://www.facebook.com/KksS.Public.relationshttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1152321586121158&type=3https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1150252372994746&type=3https://www.facebook.com/KksS.Public.relationshttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=KksS.Public.relations&set=a.1149407453079238https://www.facebook.com/KksS.Public.relations https://www.facebook.com/KksS.Public.relationshttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1137538520932798&type=3https://www.facebook.com/KksS.Public.relationshttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1134645224555461&type=3https://www.facebook.com/media/set/?vanity=KksS.Public.relations&set=a.1131045614915422https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1125370182149632&type=3

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.kanchana.ac.th/

Facebook : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม.กาฬสินธุ์ งานประชาสัมพันธ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..