โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี นายรชธร สุวรรณหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ได้รับคัดเลือกองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..