โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๗ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..