โรงเรียนกุฉินารายณ์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสร้างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสร้างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..