โรงเรียนกุฉินารายณ์จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อานนท์นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบหมายให้ท่าน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักการอ่าน งานห้องสมุดโรงเรียนกุฉินารายณ์ ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกุฉินารายณ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..