โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาและคณะกรรมการนักเรียนในการดำเนินงานและการปฏิบัติกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2567 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกุฉินารายณ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..