โรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

                โรงเรียนกุฉินารายณ์ โดย นายอานนท์  นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียน และครูที่ปรึกษา ที่เข้าแข่งขันโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..