โรงเรียนกุฉินารายณ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำโดย        นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานความามัคคีในชุมชนและ          เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..