โรงเรียนกุฉินารายณ์ ให้ความอนุเคราะห์ สถานที่ในการจัดสอบ N – NET (Non-Formal National Education Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ สำนักงาน สกร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2567 ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ ให้ความอนุเคราะห์ สถานที่ในการจัดสอบ N – NET (Non-Formal National Education Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ สำนักงาน สกร. จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์สอบอำเภอกุฉินารยณ์

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..