นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และ3 โรงเรียนกุฉินารายณ์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำโดยนายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้นำนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และ3 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPVกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์ ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..