โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับมอบทุน MR.DOI MARAHIKO

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

มอบทุน MR.DOI MARAHIKO

เมื่อวันที่่ 21 ธันวาคม 2566 คุณครูพิศณ์ชนก ยันตะบุศย์ พร้อมครอบครัว เป็นผู้ประสานงานเรื่องทุนการศึกษา และตัวแทนได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนกุฉินารายณ์ จาก Mr.Doi Marahiko จำนวนเงิน 112,000 บาท โดยมีนายอานนท์  นนทวัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นายไกรวร  แสงชมภู  นายยศรวี  วุฒิสาร  นายวีระยุทธ  จันทร์สด  นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..