โรงเรียนกุฉินารายณ์ ไปศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ ที่โรงเรียนปากช่อง สพม.นครราชสีมา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 26 มกราคม 2567 ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ ที่โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยมี นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี

Error: Contact form not found.


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..