โรงเรียนนามนพพิทยาคม จัดกิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..